ĐẶC QUYỀN VIP

Manga Siêu Quậy - Game Manga Quẩy Hẹn Hò Kết Đôi Vui Nhất 2018

[Cấp VIP] - Đặc Quyền VIP

Các bạn thân mến!

Trong Manga Siêu Quậy, khi trở thành VIP, các chư hầu sẽ có được lợi thế hơn người trong hành trình hiện thực giấc mộng quẩy tung thế giới Manga Siêu Quậy. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp mọi người dễ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị, tiếu kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

 

Mở VIP

Bên góc trái màn hình, biểu tượng VIP nằm kế bên hình đại diện nhân vật của game. Chọn VIP để mở giao diện:

 

ĐẶC QUYỀN VIP - 1
Biểu tượng mở VIP


 

Cấp VIP

Vip 1   Mỗi ngày mua thể lực 1 lần
Ngày cầm đồ 20 lần
Mỗi ngày được cài lại ải Tinh Anh/ Địa Ngục 1 lần
Mỗi ngày được mua Sách kỹ năng 1 lần
Thành địa Mariejois được cầu nguyện 1 lần
Mỗi ngày được chuyển dịch miễn phí 20 lần
VIP 2  Gồm toàn bộ quyền VIP 1
Mỗi ngày được mua thể lực 2 lần
Mỗi ngày được cầm đồ 30 lần
MỖI ngày nhận thêm lệnh quét  x10
MỖi ngày được cài lại ải Tinh anh/ Địa Ngục 2 lần
Thánh địa Mariejois được cầu nguyện 2 lần
Mỗi ngày dich chuyển miễn phí 22 lần
VIP 3  Gồm toàn bộ quyền VIP 2
Mỗi ngày được mua thể lực 3 lần
Mỗi ngày được cầm đồ 50 lần
MỖI ngày nhận thêm lệnh quét  x20
MỖi ngày được cài lại ải Tinh anh/ Địa Ngục 3 lần
Thánh địa Mariejois được cầu nguyện 2 lần
Mỗi ngày dich chuyển miễn phí 24 lần
VIP 4  Mở cài lại CD khiêu chiến đấu trường ngay
Gồm toàn bộ quyền VIP 3
Mỗi ngày được mua thể lực 4 lần
Mỗi ngày được cầm đồ 100 lần
MỖI ngày nhận thêm lệnh quét  x30
MỖi ngày được cài lại ải Tinh anh/ Địa Ngục 4 lần
Sau Tranh hùng không CD
Mỗi ngày dich chuyển miễn phí 26 lần
VIP 5  Mở quét nhanh ải
Giảm 10% cầm đồ nhiều
Mở cài lại CD khiêu chiến đấu trường ngay
Gồm toàn bộ quyền VIP 4
Mỗi ngày được mua thể lực 5 lần
Mỗi ngày được cầm đồ không giới hạn
MỖI ngày nhận thêm lệnh quét  x40
MỖi ngày được cài lại ải Tinh anh/ Địa Ngục 5 lần
Thánh địa Mariejois được cầu nguyện 3 lần
Mở tăng tốc chiến đấu x3
Được mua lượt khiêu chiến Tranh Hùng 2 lần
Mỗi ngày dich chuyển miễn phí 28 lần
VIP 6  Đại Hải trình quét miễn phí vĩnh viễn
Gồm toàn bộ quyền VIP 5
Mỗi ngày được mua 6 lần thể lực
Mỗi ngày cầm đồ không giới hạn
Mỗi ngày nhận thêm lệnh quét x50
Mỗi ngày được cài lại ải Tinh Anh/Địa Ngục 6 lần
Thánh địa Arrancar mỗi ngày được mua 2 lần
Mỗi ngày dịch chuyển miễn phí 30 lần
VIP 7  Mỗi ngày được thách đấu sau khi vượt Thế Giới Ảo 2 lần
Gồm toàn bộ quyền VIP6
Mỗi ngày được mua 7 lần thể lực
Mỗi ngày cầm đồ không giới hạn
Mỗi ngày nhận thêm lệnh quét x60
Mỗi ngày được cài lại ải Tinh Anh/Địa Ngục 7 lần
Thánh địa Marejois được cầu nguyện 4 lần
Liên đấu tinh Anh được mua 3 lần
Mỗi ngày dịch chuyển miễn phí 32 lần
VIP 8  Mở tính năng quét Lãnh Địa Arrancar
Gồm toàn bộ quyền VIP7
Mỗi ngày được mua 8 lần thể lực
Mỗi ngày cầm đồ không giới hạn
Mỗi ngày nhận thêm lệnh quét x70
Mỗi ngày được cài lại ải Tinh Anh/Địa Ngục 8 lần
Được mua lượt khiêu chiến Tranh Hùng 4 lần
Mỗi ngày dịch chuyển miễn phí 34 lần
VIP 9  Mở giảm 20% lĩnh ngộ nhiều
Gồm toàn bộ quyền VIP8
Mỗi ngày được mua 9 lần thể lực
Mỗi ngày cầm đồ không giới hạn
Mỗi ngày nhận thêm lệnh quét x80
Mỗi ngày được cài lại ải Tinh Anh/Địa Ngục 9 lần
Thánh địa Marejois được cầu nguyện 5 lần
Thánh địa Arrancar mỗi ngày được mua 4 lần
Mỗi ngày dịch chuyển miễn phí 36 lần
VIP 10  Gồm toàn bộ quyền VIP9
Mỗi ngày được mua 10 lần thể lực
Mỗi ngày cầm đồ không giới hạn
Mỗi ngày nhận thêm lệnh quét x90
Mỗi ngày được cài lại ải Tinh Anh/Địa Ngục 10 lần
Mỗi ngày được thách đấu sau khi vượt Thế Giới Ảo 4 lần
Mỗi ngày dịch chuyển miễn phí 38 lần
VIP 11  Gồm toàn bộ quyền VIP10
Mỗi ngày được mua 11 lần thể lực
Mỗi ngày cầm đồ không giới hạn
Mỗi ngày nhận thêm lệnh quét x100
Mỗi ngày được cài lại ải Tinh Anh/Địa Ngục 11 lần
Thánh địa Mariejois được cầu nguyện 6 lần
Được mua lượt khiêu chiến Tranh hùng 6 lần
Mỗi ngày dịch chuyển miễn phí 40 lần
  

 

 

Đặc Quyền và Phần Thưởng VIP

ĐẶC QUYỀN VIP - 2

Khi đạt cấp VIP tương ứng, chư hầu có thể nhận Thưởng ngay tại giao diện VIP game 

Tin liên quan

    Game SG140
    {{--}