[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính

BQT Manga Siêu Quậy xin hướng dẫn các bạn chi tiết cách Tải và cài đặt game trên PC.

 

1. Sử dụng phần mềm Nox

- Tải phần mềm Nox tại đây: https://vn.bignox.com/

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 1

- Sau khi download, cài đặt phần mềm vào máy, cài đặt thành công sẽ có biểu tượng ngoài destop.

- Chọn icon Nox để khởi động giả lập

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 2

- Sau khi khởi động hoàn tất, tại giao diện giả lập chọn Browser

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 3

- Tại thanh địa chỉ, truy cập mangasieuquay.vn/download

- Tại trang Download, chọn -> Tải từ GooglePlay

- Giao diện sẽ hiển thị đăng nhập tài khoản google

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 4

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 5

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 6

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 7

- Sau khi đăng nhập tài khoản google hoàn tất, chọn Cài Đặt để cài game vào giả lập

 

2. Sử dụng phần mềm Droid4x

- Tải Droid4x tại đây: https://droid4x.en.uptodown.com/windows

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 8

- Sau khi download, cài đặt phần mềm vào máy, cài đặt thành công sẽ có biểu tượng ngoài destop.

- Chọn icon Droid4x để khởi động giả lập Droid4x 

- Sau khi khởi động hoàn tất, tại giao diện giả lập chọn Play Store để vào giao diện đăng nhập tài khoản googleplay

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 9

- Tương tự như NOX, chư vị chọn các bước đăng nhập tài khoản google để tiến hành tải game 

- Cài đặt thành công sẽ có biểu tượng của game trong giao diện của phần mềm, nhấp vào biểu tượng game để chơi game.


3. Sử dụng phần mềm Bluestack

- Tải phần mềm Bluestack: http://www.bluestacks.com/download.html.

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 10

- Sau khi download, cài phần mềm vào máy.

[Hướng Dẫn] Chơi Manga Siêu Quậy trên máy tính - 11

- Tương tự như hướng dẫn với NOX ở trên

- Cài đặt thành công sẽ có biểu tượng của game trong giao diện của phần mềm, nhấp vào biểu tượng game để chơi game .

 

Tin liên quan

    Game SG140
    {{--}